Polako se približavaju hladniji meseci i nažalost došlo je vreme da se motor parkira u garažu. To znači da moramo da ga spremimo da "preživi zimski san".

Znamo kada odlažemo motocikl da moramo sve rezervoare do vrha da napunimo kako ne bi korodirali.
Možda se pitate kakve veze Ipone Radiator Liquid rashladna tečnost ima sa zimom?

Šta je Ipone antifriz Radiator Liquid?

Ipone radiatior liquid ili antifriz efikasno održava optimalnu temperaturu motora. Garantuje protekciju celokupnog rashladnog sistema (od creva, vodenih pumpi, aluminijumskih i magnezijumskih kućišta, hladnjaka) eliminacijom naslaga, zahvaljujući svom antikorozivnom i antioksidativnom dejstvu.

Šta znači optimalna temperatura motora?

Leti nema pregrevanja motora usled velikih toplota i užarenih puteva, a zimi nema smrzavanja usled niskih temperatura, te vaš motor može mirno u “zimski san”.

Antikorozivna formula zasnovana na monoetilenglikolu štiti ceo sistem za hlađenje i sprečava stvaranje naslaga. Monoetilenglikol (MEG) je bitan jer određuje tačku smrzavanja i ključanja.

MEG-u se dodaje paket aditiva koji ima zadatak da spreči pojavu pene, rđe i korozije nastalih usled delovanja produkata razlaganja glikola.

IPONE Antifriz tečnost za hladnjake do -38 RADIATOR LIQUID

844.00 RSD
O antifrizu je potrebno i ovo znati : - Bez inhibitora korozije ili sa nedovoljno inhibitora dolazi do pojave korozije, curenja hladnjaka i pojave pene u rashladnom sistemu što može da prouzrokuje pregrevanje motora. - Previše razblažen antifriz sa vodom ima sniženu tačku mržnjenja i uzrokuje pojavu korozije u hladnjaku. - Upotreba antifriza duže od preporučenog vremenskog roka snižava tačku mržnjenja i dovodi do pojave korozije u hladnjaku. - Mešanje različitih vrsta antifriza dovodi do pojave želatinastih taloga u sistemu za hlađenje, pregrevanje motora i pojave korozije u hladnjaku.

Ipone antifriz se odmah sipa u hladnjak, nije ga potrebno razblaživati sa vodom jer će se time sniziti tačka smrzavanja, a i voda prouzrokuje pojavu korozije u hladnjaku. Štiti motor do -38 stepeni celzijusovih od smrzavanja, a do 136 stepeni celzijusovih od ključanja.

Kao i kod svakog antifriza i kod ovoga tokom korišćenja aditivi u njemu gube svoja svojstva. To za posledicu ima pojavu korozije, pene i curenje hladnjaka u rashladnom sistemu, usled nedovoljno inhibitora za koroziju. Može se desiti da je i dalje tačka zamrzavanja na visokom nivou, ali da zbog istrošenosti aditiva nema zadovoljavajuću antikorozivnu funkciju.

Zbog toga je preporučljivo da se barem jednom godišnje menja antifriz, a ovde možete videti i kako.

Zanimljivost o Ipone Radiator Liquid

Jedna zanimljivost o Ipone Radiator Liquid-u je da je testirana i odobrena od strane Francuskog dua Frenka i Badera. Naime, Ipone im je ponudio ovaj antifriz kao najbolji proizvod za realizaciju njihovih luckastih mehaničkih tutorijala. Oni su ga iskoristili na Apriliji 550SXV koja je bila “sklepana” od 2 pokvarena motora. (Izvor Ipone.com)

Počastite vaš motor hladnom dozom koja mu je potrebna!